Công ty Cổ phần Bất động sản Netland - Mã CK : NRC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Thống Nhất4,800,00040.0
Nguyễn Ngọc Thủy3,150,00026.3
Nguyễn Hà Kim Trang1,127,0009.4
Nguyễn Hữu Quang200,0001.7
Dương Minh Tiến180,0001.5
Trần Khánh Quang108,0000.9
Nguyễn Thị Ngọc Bích80,0000.7
Lê Thị Ngọc Hiền65,0000.5
Nguyễn Hoàng Sơn25,7000.2
Vũ Thị Nguyệt Nhung24,0000.2
Trần Vi Thoại20,0000.2
Nguyễn Thị Hằng2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : NRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD