Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang - Mã CK : NPH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đặng Quốc Chính814,70040.7
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam600,00030.0
Đặng Trọng Ngôn208,51010.4
Lê Thị Chiến Thắng127,6406.4
Đặng Minh Hải2300.0
Nguyễn Minh Phương400.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : NPH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD