Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - Mã CK : NHH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai1,618,00024.9
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB538,7008.3
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB456,8007.0
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ370,9005.7
Nguyễn Thị Thanh260,0004.0
Vũ Thị Tuyết21,3000.3
Bùi Thành Nam18,0000.3
Nguyễn Trọng Quân4,8000.1
Phạm Quốc Trung2,2000.0
Phạm Thị Thanh Hiền2,0000.0
Đỗ Thị Hương Giang1,1000.0
Phạm Vũ Thắng1,0000.0
Nguyễn Thị Hồng Hà3000.0
Nguyễn Thị Thu Thủy3000.0
Nguyễn Hạnh Dung1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : NHH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị Thanh HiềnTV HĐQT/Phó TGĐBán2,5002,400003/05/20180
Phạm Thị Thanh HiềnTV HĐQT/Phó TGĐBán2,0001,900003/05/20180
Công ty Cổ phần Chứng khoán IBCổ đông lớnMua320,0000218,70026/03/2018538,700
Nguyễn Hữu PhongTV HĐQTBán21,30020,000003/05/20180
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua436,800020,00023/03/2018456,800
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư ĐỏCổ đông lớnMua247,6000123,30009/03/2018370,900
Công ty Cổ phần Chứng khoán MBCổ đông lớnBán510,0000-510,00013/03/20180
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua386,50006,00026/02/2018392,500
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua320,000031,30015/01/2018351,300
Phạm Thị Thanh HiềnTV HĐQT/Phó TGĐBán2,0002,000019/01/20182,000
Phạm Thị Thanh HiềnTV HĐQT/Phó TGĐBán2,5002,500019/01/20182,500
Nguyễn Trọng QuânTV HĐQTBán4,8004,500016/01/20184,800
Nguyễn Thị Hồng HàTV HĐQTBán300300016/01/2018300
Nguyễn Thị ThanhCổ đông lớnBán675,0000-415,00015/01/2018260,000
Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng NaiCổ đông lớnMua001,618,00021/12/20171,618,000
Nguyễn Thị ThanhCổ đông lớnBán1,550,0000-875,00027/12/2017675,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán MBCổ đông lớnMua27,1000487,80013/12/2017514,900
Nguyễn Thị ThanhCổ đông lớnMua001,550,00013/12/20171,550,000
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà NộiCổ đông lớnBán5,311,2005,311,200-5,311,20013/12/20170
Nguyễn Trọng QuânTV HĐQTBán600600-60018/10/20170
12