Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin - Mã CK : NBC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam24,049,43165.0
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh1,735,6704.7
Vietnam Investment Ltd.1,200,0003.2
Đào Đức Hy6,0540.0
Nguyễn Phúc Hưng3,6320.0
Lê Ngọc Tuấn3,3820.0
Lã Tuấn Quỳnh2,2020.0
Nguyễn Tiến Nhương2,2020.0
Trương Thúy Mai2,1180.0
Lại Văn Sơn1,7060.0
Phạm Minh Thảo1,6510.0
Nguyễn Tuấn Dũng1,6500.0
Vũ Anh Tuấn1,6500.0
Đỗ Thị Thanh Huyền7700.0
Mai Quảng Thái4400.0
Nguyễn Thị Tâm4300.0
Lưu Anh Đức320.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : NBC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán3,534,6700-1,799,00012/03/20181,735,670
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamCổ đông lớnMua19,572,9224,476,5094,476,50901/03/201824,049,431
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán7,143,2790-3,571,60901/03/20183,571,670
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamCổ đông lớnMua19,572,9224,476,509026/01/201819,572,922
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán8,808,2790-1,665,00028/12/20177,143,279
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua4,417,86602,196,73302/12/20136,614,599
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua4,238,5660179,30015/05/20134,417,866
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua4,000,5660238,00016/04/20134,238,566
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,805,8660194,70005/02/20134,000,566
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,721,466084,40021/01/20133,805,866
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,321,4000400,06626/12/20123,721,466
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,943,9000377,50028/11/20123,321,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,469,0000474,90007/11/20122,943,900
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,154,9000314,10025/10/20122,469,000
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,894,5000260,40016/10/20122,154,900
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,686,9000207,60018/09/20121,894,500
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,333,5000353,40010/09/20121,686,900
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,027,5000306,00024/08/20121,333,500
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua997,500030,00021/08/20121,027,500
Cổ đông lớnBán330,0000-80,000250,000
12