Công ty Cổ phần Nam Việt - Mã CK : NAV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Lê Phong1,600,00020.0
TCT Xây dựng Sài Gòn1,600,00020.0
Vũ Hải Bằng1,051,49613.1
Nguyễn Quang Hưng324,3804.1
Bùi Hải Quân311,7203.9
Nguyễn Văn Nam140,0001.8
Nguyễn Thị Diệu Lan132,0001.7
Nguyễn Ngọc Dũng93,8561.2
Tôn Thất Mạnh84,6401.1
Vũ Thái Hòa62,1800.8
Nguyễn Vũ Thịnh41,9840.5
Lê Hữu Thuấn28,0000.4
Phạm Minh Tuyển27,7480.3
Lê Văn Tráng27,6960.3
Thái Thanh Thủy25,6000.3
Nguyễn Tôn Nhân10,2260.1
Lê Văn Bảy3,3280.0
Trần Thị Mỹ Thạnh2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : NAV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD