Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà - Mã CK : MTC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp4,293,20083.1
Huỳnh Mộng Kiều438,3008.5
CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp70,0001.4
CTCP Thương mại Dầu khí Cửu Long50,0001.0
CTCP Vận tải Xăng dầu30,0000.6
Ngô Quang Danh30,0000.6
Nguyễn Thị Hạnh25,0000.5
CTCP Cơ khí Đồng Tháp20,0000.4
Lê Thị Phiến5,0000.1
Nguyễn Anh5,0000.1
Phạm Văn Tân2,5000.0
Huỳnh Anh Tuấn2,0000.0
Lê Thị Thúy2,0000.0
Nguyễn Thị Lệ Hằng2,0000.0
Lê Thị Xuân Mai1,5000.0
Võ Hửu Nhạc1,0000.0
Trần Kim Thoa7000.0
Võ Mai Ly7000.0
Lý Kim Phụng5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MTC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD