Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần - Mã CK : MTA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh107,215,39197.4
Dương Tất Thắng101,2000.1
Trương Hữu Trung50,8000.0
Phan Đình Đường50,0000.0
Nguyễn Thị Hà32,5000.0
Võ Văn Lưu31,9000.0
Nguyễn Văn Bình22,7000.0
Nguyễn Đình Toàn17,4000.0
Nguyễn Huy Hùng13,0000.0
Lê Viết Thảo11,0000.0
Phùng Văn Tân6,6000.0
Đào Anh Dũng1000.0
Nguyễn Thị Hồng Vân1000.0
Trương Hữu Tuấn1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MTA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị HàTV HĐQT/Phó TGĐBán50,00050,000005/01/20180
Nguyễn Thị HàTV HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởngMua050,00050,00013/10/201650,000
Trương Hữu TrungChủ tịch HĐQTBán4,8004,800-4,70004/08/2016100
Nguyễn Thị Hồng VânTV BKSBán4,5004,400-4,40019/07/2016100
Đào Anh DũngTV BKSBán5,3005,200-5,20018/07/2016100
Nguyễn Thị Hồng VânTV BKSBán4,5004,400008/06/20164,500
Đào Anh DũngTV BKSBán5,3005,200008/06/20165,300
Nguyễn Thị HàKế toán trưởng/Phó TGĐ/TV HĐQTBán10,00010,000-10,00019/05/20160
Nguyễn Thị HàKế toán trưởng/Phó TGĐ/TV HĐQTBán21,0000-11,00022/04/201610,000
Nguyễn Thị HàKế toán trưởng/Phó TGĐ/TV HĐQTBán60,00050,000-39,00004/04/201621,000
1