Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 - Mã CK : MST

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Huy Quang3,068,00017.0
Tạ Ngọc Phúc1,839,70010.2
Nguyễn Văn Dung810,5004.5
Trần Tuấn Anh790,0004.4
Trần Hoàng Anh457,5002.5
Nguyễn Văn Lâm12,0000.1
Ngô Xuân Dũng10,0000.1
Tống Thế Thuận10,0000.1
Nguyễn Giang Nam9,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MST - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thị HồngCổ đông lớnBán1,800,0000-1,800,00003/01/20180
Tạ Ngọc PhúcCổ đông lớnMua839,70001,000,00003/01/20181,839,700
Lê Thị HồngCổ đông lớnMua001,800,00006/12/20171,800,000
Nguyễn Huy QuangChủ tịch HĐQT/TGĐMua2,000,0002,000,0001,068,00022/09/20173,068,000
Ngô Xuân DũngTV HĐQTBán360,000350,000-350,00029/08/201710,000
Nguyễn Giang NamTV HĐQTBán259,000250,000-250,00030/08/20179,000
Trần Tuấn AnhTGĐBán1,090,0000-300,00018/08/2017790,000
Trần Tuấn AnhTGĐBán1,390,0000-300,00017/08/20171,090,000
Ngô Xuân DũngTV HĐQTBán710,000355,000-350,00010/05/2017360,000
Nguyễn Giang NamTV HĐQTBán518,000259,000-259,00005/05/2017259,000
Trần Hoàng AnhTV HĐQTBán915,000457,500-457,50027/03/2017457,500
Nguyễn Văn DungTV HĐQTBán1,621,000810,500-810,50027/03/2017810,500
Nguyễn Huy QuangChủ tịch HĐQTMua1,790,6000209,40030/03/20172,000,000
Cổ đông lớnMua1,790,6000209,40030/03/20172,000,000
Cổ đông lớnMua1,379,8000410,80029/03/20171,790,600
Cổ đông lớnMua1,077,0000302,80028/03/20171,379,800
Cổ đông lớnMua720,4000356,60024/03/20171,077,000
Trần Tuấn AnhChủ tịch HĐQT/TGĐBán2,090,000700,000-700,00028/02/20171,390,000
Trần Tuấn AnhChủ tịch HĐQT/TGĐBán2,700,000950,000-610,00030/12/20162,090,000
1