Công ty Cổ phần Tài Nguyên MASAN - Mã CK : MSR

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Tầm nhìn Masan690,616,11398.2
Dominic John Heaton8,400,2571.2
Nguyễn Thiều Nam714,2860.1
Nguyễn Quỳnh Lâm63,0000.0
Lê Thanh Tùng1350.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MSR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
CTCP Tầm nhìn MasanCổ đông lớnMua674,713,68315,902,43015,902,43026/12/2017690,616,113
MRC LimitedCổ đông lớnBán144,166,2840-144,166,28421/12/20160
CTCP Tầm nhìn MasanCổ đông lớnMua523,355,270180,189,628151,358,41322/12/2016674,713,683
Dominic John HeatonTGĐMua8,320,857100,00079,40001/09/20168,400,257
Nguyễn Quỳnh LâmTV BKSMua0120,00063,00017/05/201663,000
Nguyễn Thị Hải YếnKế toán trưởngBán20,00020,000-20,00017/05/20160
Dominic John HeatonTGĐBán8,420,857100,000-100,00017/05/20168,320,857
1