Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Mã CK : MSB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Đầu tư Phúc Tiến76,620,0006.5
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam71,577,1416.1
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước2,402,3250.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MSB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD