Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị - Mã CK : MDF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam46,761,74884.8
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị3,555,5006.5
Công ty TNHH MTV Cau su Tân Biên3,367,1556.1
Trần Ngọc Thanh54,9990.1
Lê Minh Châu30,0000.1
Nguyễn Văn Công27,5000.0
Cao Thanh Nam5,0000.0
Nguyễn Mạnh Cường3,0000.0
Nguyễn Tăng Vũ1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MDF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Cao Thanh NamTGĐMua3,00015,0002,00030/10/20155,000
Cao Thanh NamTGĐMua3,00015,000004/06/20153,000
Cao Thanh NamThành viên HĐQT/TGĐMua3,00011,000005/06/20130
1