Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin - Mã CK : MDC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam8,149,19338.0
Mai Tất Lã19,9730.1
Tạ Văn Bền6,2410.0
Ngô Quốc Tuấn2,9000.0
Hòa Quang Trung2,4550.0
Bùi Văn Kiểm2,3710.0
Phạm Thị Hải2,2310.0
Nguyễn Trọng Tốt1,9970.0
Nguyễn Văn Thành1,9670.0
Dương Hải Yến1,4970.0
Nguyễn Thế Hanh1,3990.0
Vũ Tiến Quang7810.0
Hoàng Trọng Hiệp6490.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD