Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan - Mã CK : MCH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings504,596,93496.1
Nguyễn Hoàng Yến619,9960.1
Lê Trung Thành303,9620.1
Nguyễn Hoàng Yến303,5970.1
Seokhee Won121,9160.0
Nguyễn Anh Nguyên120,9250.0
Phạm Hồng Sơn110,9810.0
Nguyễn Thiều Quang110,2280.0
Đinh Kim Nhung102,1050.0
Phạm Đình Toại27,9970.0
Nguyễn Đăng Quang26,4500.0
Nguyễn Đăng Quang23,0000.0
Huỳnh Việt Thăng6,9200.0
Nguyễn Quý Định1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Đình ToạiPhó TGĐBán49,99722,000-22,00027/09/201727,997
1