Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico - Mã CK : MC3

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần1,785,00051.0
Nguyễn Tuấn Vinh391,63811.2
Nguyễn Thị Vân Thư180,0005.1
Nguyễn Cao Khương117,4403.4
Nguyễn Văn Vĩnh26,1400.7
Trần Trung Thành22,2800.6
Hoàng Tuấn Anh22,2300.6
Nguyễn Văn Thanh20,4100.6
Mai Văn Thành20,0400.6
Trần Văn Thông10,0000.3

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MC3 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD