Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai - Mã CK : LWS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lào Cai15,762,01091.8
Ngô Thanh Phương20,0000.1
Nguyễn Quốc Huy17,0000.1
Lê Thị Hồng Vân15,0000.1
Phạm Hồng Quảng13,1000.1
Phạm Phương Thanh10,0000.1
Phạm Thị Hằng10,0000.1
Lê Văn Mật9,0000.1
Võ Thị Thu Hà5,2000.0
Lê Hữu Bằng2,9000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : LWS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD