Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - Mã CK : LGL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Hà Giang7,369,22021.3
CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang2,150,0006.2
Đinh Thị Nga1,100,8033.2
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam412,1741.2
Lê Thị Ái Loan395,0001.1
Nguyễn Xuân Phương360,0001.0
Ngô Thị Thu Hiền227,5420.7
Trần Ngọc Tuấn101,9990.3
Nguyễn Thị Thanh Hà89,0540.3
Đỗ Năng Tuyến54,4270.2
Nguyễn Toàn Thắng47,5200.1
Nguyễn Thị Hồng Sinh20,1600.1
Phạm Thu Huyền20,1400.1
Nguyễn Mạnh Hà18,7680.1
Lã Thị Minh Phương17,4240.1
Lưu Thị Thanh Nga10,5000.0
Nguyễn Ngọc Hưng6,5000.0
Lê Hạnh Tính4,8500.0
Trần Văn Điệp1,0060.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : LGL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà NộiCổ đông lớnBán3,261,1080-3,261,10825/09/20170
CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt NamCổ đông lớnBán3,261,1080-3,261,10825/08/20170
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà NộiCổ đông lớnMua003,261,10825/08/20173,261,108
Nguyễn Duy KiênPhó Chủ tịch HĐQTBán50,76050,760-50,76018/08/20170
Nguyễn Mạnh HàTrưởng BKSBán279,268279,268-279,26023/07/20138
Nguyễn Mạnh HàTrưởng BKSBán369,268150,000-90,00027/01/2013279,268
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua2,067,624031,91017/01/2013412,174
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán2,067,6240-1,687,36017/01/2013412,174
Nguyễn Mạnh HàTrưởng BKSBán464,26895,000-95,00026/11/2012369,268
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua1,867,4540200,17012/10/20122,067,624
Lê Hà GiangChủ tịch HĐQT/TGĐMua234,200500,000027/05/2012160,520
Lê Hà GiangChủ tịch HĐQT/TGĐBán234,200200,000-73,68027/05/2012160,520
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua1,867,4501,867,450022/05/20121,867,450
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán1,867,4501,867,450022/05/20121,867,450
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán1,867,4501,867,450029/07/20120
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua1,867,4501,867,450029/07/20120
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán1,867,4501,000,000031/01/20121,867,450
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua1,867,4501,000,000031/01/20121,867,450
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua1,867,4441,000,000621/11/20111,867,450
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán1,867,4441,000,000021/11/20111,867,450