Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên - Mã CK : LBC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội337,30030.9
Vũ Minh Tuấn109,87510.1
Trinh Hải Đường31,2502.9
Nguyễn Thị Phương30,8002.8
Nguyễn Thị Bích Lựu11,2501.0
Nguyễn Kim Ánh2,4000.2
Phạm Văn Hậu1,7500.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : LBC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD