Công ty Cổ phần KASATI - Mã CK : KST

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam1,015,00033.9
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện638,09021.3
Trần Minh Dũng32,0001.1
Lương Ngọc Hương30,0001.0
Nguyễn Thi Kim Hoa20,4000.7
Phan Văn Nghĩa18,0000.6
Võ Hồng Lạc14,7000.5
Trần Ngọc Tuân14,4000.5
Lê Minh Trí12,4350.4
Hoàng Thị Thanh Trúc8,0000.3
Vũ Trọng Hiếu6,9000.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KST - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD