Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim màu - Mã CK : KSK

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Đầu tư và Phát triển KSH1,300,0005.4
Phạm Thị Hinh1,163,9004.9
Lương Thị Cẩm Giang1,000,0004.2
Vũ Minh Thành10,0000.0
Bùi Đỗ Phương2,0000.0
Hoàng Văn Chung1,0000.0
Tạ Mỹ Dung1,0000.0
Đào Đình Kiên5000.0
Lương Thị Lan Hương5000.0
Nguyễn Chí Công5000.0
Nguyễn Công Khánh5000.0
Nguyễn Ngọc Vinh5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KSK - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị HinhCổ đông lớnBán1,263,9000-100,00004/05/20171,163,900
Phạm Thị HinhCổ đông lớnBán1,483,9000-200,00028/04/20171,283,900
Trần Thị HạnhTV BKSBán2,057,5002,057,500-2,057,50022/03/20170
Trần Mạnh HùngChủ tịch HĐQTMua02,000,000022/03/20170
Trần Mạnh HùngChủ tịch HĐQTMua02,200,000016/02/20170
Trần Thị HạnhTV BKSBán2,200,0002,200,000-142,50016/02/20172,057,500
Phạm Thị HinhCổ đông lớnBán1,683,9000-100,00002/12/20161,583,900
Phạm Thị HinhCổ đông lớnBán1,919,5000-56,80030/06/20161,862,700
Nguyễn Thị Thu TrangCổ đông lớnBán2,000,0000-2,000,00002/06/20160
Lương Thị Cẩm GiangCổ đông lớnBán2,000,0000-1,000,00024/05/20161,000,000
CTCP Đầu tư và Phát triển KSHCổ đông lớnBán1,979,0000-679,00017/03/20151,300,000
CTCP Đầu tư và Phát triển KSHCổ đông lớnBán3,958,0000-1,979,00023/09/20141,979,000
1