Công ty Cổ phần Đầu tư DNA - Mã CK : KSD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Hữu Biền2,400,00020.0
Bùi Việt Vương1,850,00015.4
Hoàng Tùng1,354,10011.3
Đàm Thi Ái Len720,0006.0
Đoàn Minh Dũng681,2005.7
Trương Duy Thắng202,0201.7
Nguyễn Hồng Tuân150,0001.3
Trần Thị Ly Na65,0000.5
Đặng Thị Thu Phương10,0000.1
Nguyễn Minh Thương9,0000.1
Lê Trung Kiên5,0000.0
Lê Hòa Nguyễn3,4490.0
Phạm Văn Quang2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KSD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Bùi Việt VươngTV HĐQT/TGĐMua1,800,00050,00050,00016/01/20181,850,000
Đoàn Minh DũngTV HĐQTMua602,400100,00078,80001/02/2018681,200
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,725,00075,00075,00008/12/20171,800,000
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTMua2,350,40050,00049,60014/08/20172,400,000
Trương Duy ThắngPhó chủ tịch HĐQTMua185,00020,00017,02007/08/2017202,020
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,650,00075,00075,00013/07/20171,725,000
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTMua2,300,40050,00050,00005/07/20172,350,400
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,617,00033,00033,00015/06/20171,650,000
Đàm Thi Ái LenPhó TGĐ/Kế toán trưởngMua600,0000120,00026/05/2017720,000
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTMua2,250,40050,00050,00015/05/20172,300,400
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,567,00050,00050,00023/03/20171,617,000
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,500,00067,00067,00020/01/20171,567,000
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTMua2,169,90085,00080,50015/12/20162,250,400
Đoàn Minh DũngTV HĐQTMua510,000100,00092,40025/11/2016602,400
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,345,000155,000155,00010/11/20161,500,000
Bùi Việt VươngThành viên HĐQT/TGĐMua1,212,000133,000133,00017/08/20161,345,000
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTBán2,169,900150,000030/06/20162,169,900
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTBán2,204,900200,000-35,00018/05/20162,169,900
Hoàng TùngChủ tịch HĐQTMua1,128,700350,000225,40023/02/20161,354,100
Nguyễn Hữu BiềnPhó Chủ tịch HĐQTMua1,894,900310,000310,00006/01/20162,204,900