Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - Mã CK : KPF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Kiều Xuân Nam3,250,00018.9
Vũ Đức Toàn3,250,00018.9
Nguyễn Hoài Anh2,250,00013.1
Nguyễn Ngọc Quỳnh2,250,00013.1
Đặng Quang Thái2,000,00011.7
Bùi Minh Cường500,0002.9
Nguyễn Bích Phượng335,3842.0
Nguyễn Thanh Hà330,0001.9
Trần Vân Khanh73,6000.4
Vũ Văn Hùng52,0000.3
Trần Huy Thắng50,0000.3
Nguyễn Mạnh Hiệp30,0000.2
Đoàn Văn Châm10,0000.1
Hoàng Thị Tuyết Mai5,0000.0
Phạm Hồng Hà5,0000.0
Đoàn Tuấn Vũ100.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KPF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đoàn Minh TuấnChủ tịch HĐQT/TV HĐQT/TGĐBán10,00010,000016/02/20180
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán110,000100,000-100,00011/01/201810,000
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán1,0001,000-1,00018/01/20180
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán5,5005,500-5,50029/12/20170
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán10,0009,000-9,00020/12/20171,000
Nguyễn Hoài AnhCổ đông lớnMua1,967,2450282,75514/12/20172,250,000
Nguyễn Kim AnhPhó TGĐBán618,584618,584-618,58414/12/20170
Nguyễn Ngọc QuỳnhCổ đông lớnMua1,986,8450263,15514/12/20172,250,000
Nguyễn Hoài AnhCổ đông lớnMua1,571,3800395,86508/12/20171,967,245
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán10,0001,000-1,00013/12/20179,000
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán1,593,8001,593,800-1,593,80008/12/20170
Nguyễn Ngọc QuỳnhCổ đông lớnMua1,591,8450395,00008/12/20171,986,845
Cổ đông lớnMua2,990,0000260,00005/12/20173,250,000
Nguyễn Ngọc QuỳnhCổ đông lớnMua797,0900794,75506/12/20171,591,845
Nguyễn Hoài AnhCổ đông lớnMua777,3800794,00006/12/20171,571,380
Lương Thị Hồng VânCổ đông lớnBán1,588,7550-1,588,75506/12/20170
Lương Thị Hồng VânCổ đông lớnBán2,110,3600-521,60505/12/20171,588,755
Kiều Xuân NamCổ đông lớnMua2,988,3950261,60505/12/20173,250,000
Kiều Xuân NamCổ đông lớnMua2,591,4280396,96704/12/20172,988,395
Cổ đông lớnMua1,410,0000500,00028/11/20171,910,000