Công ty Cổ phần KOSY - Mã CK : KOS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Việt Cường50,337,100121.3
Nguyễn Việt Cường25,337,10061.1
Nguyễn Thị Hằng9,850,00023.7
Nguyễn Trung Kiên6,000,00014.5
Nguyễn Thị Phương Thảo4,500,00010.8
Nguyễn Thị Phương Thảo1,750,0004.2
Nguyễn Mạnh Sáu400,0001.0
Nguyễn Ngọc Sáu400,0001.0
Nguyễn Đức Diệp110,0000.3
Nguyễn Ngọc Sáu100,0000.2
Phạm Thị Thắng100,0000.2
Hoàng Văn Quyết39,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KOS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Việt CườngChủ tịch HĐQTBán25,337,1003,000,000026/03/201825,337,100
1