Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Mã CK : KLB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Trần Duy Huyền14,167,3004.8
Nguyễn Thụy Quỳnh Hương13,216,8954.5
Bùi Thanh Hải13,000,0004.4
Nguyễn Văn Phú154,4000.1
Vũ Đức Cần40,0000.0
Nguyễn Hoàng An5,0000.0
Nguyễn Quang Toan4,9000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KLB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn PhúTV BKSBán154,400154,400018/01/2018154,400
Vũ Đức CầnPhó TGĐMua040,00040,00019/10/201740,000
1