Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang - Mã CK : KGM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam21,184,80083.3
Phan Hùng Minh2,543,00010.0
Bạch Ngọc Văn251,6001.0
Dương Thị Thanh Nguyệt101,5000.4
Phạm Minh Trung51,7000.2
Nguyễn Thanh Sơn51,5000.2
Trần Thị Mai Trinh11,5000.0
Đoàn Huỳnh Dũng10,0000.0
Trần Thị Thu Hương2,9000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KGM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD