Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO - Mã CK : KDF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO36,400,00065.0
Trần Kim Thành156,0000.3
Trần Lệ Nguyên156,0000.3
Trần Quốc Nguyên100,0000.2
Vương Bửu Linh100,0000.2
Vương Ngọc Xiềm100,0000.2
Kelly Yin Hon Wong80,0000.1
Trần Thị Thùy Linh50,0000.1
Trần Vinh Nguyên40,0000.1
Nguyễn Thị Trang30,0000.1
Nguyễn Thị Oanh25,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KDF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD