Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang - Mã CK : KBT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang964,46132.1
Lư Văn Còn900,51030.0
Nguyễn Xuân Mạnh381,68712.7
Nguyễn Minh Tuấn188,7376.3
Nguyễn Văn Út150,0855.0
Lê Quốc Văn149,3005.0
Nguyễn Thị Hạnh Thư149,2005.0
Lê Quang Tuấn96,3753.2
Nguyễn Chí Nghĩa28,2700.9
Lâm Duy Khánh13,2350.4
Trịnh Hoàng Lâm10,1000.3
Nguyễn Hữu Khai6,4250.2
Nguyễn Tùng Dương6,4250.2
Mạc Thanh Dũng2,5700.1
Trần Thanh Nguyên 3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KBT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lâm Duy KhánhỦy viên HĐQT/Giám đốcMua6,81020,0006,42508/11/201313,235
Nguyễn Xuân MạnhCổ đông lớnMua357,487024,20029/07/2013381,687
Lê Quốc VănCổ đông lớnBán124,6000-5,80010/11/2011149,300
Lê Quốc VănCổ đông lớnMua124,600030,50010/11/2011149,300
Lê Quang TuấnỦy viên HĐQTBán75,00075,000004/11/201175,000
Lê Quốc VănCổ đông lớnMua124,600124,600023/12/20110
Nguyễn Thị Hà PhươngCổ đông lớnBán213,900213,900-213,90019/08/20110
Nguyễn Thị Hạnh ThưCổ đông lớnMua00149,20022/07/2011149,200
Lê Quang TuấnỦy viên HĐQTBán150,00075,000-75,00024/05/201175,000
Nguyễn Xuân MạnhCổ đông lớnMua220,200100,000022/07/20110
Lê Quốc VănCổ đông lớnMua129,000010,00018/03/2011139,000
Nguyễn Xuân MạnhCổ đông lớnBán218,1000-10,00018/03/2011208,100
Nguyễn Thị Hà PhươngCổ đông lớnBán143,5000-50,00004/03/201193,500
Lê Quốc VănCổ đông lớnMua119,000010,00004/03/2011129,000
Nguyễn Xuân MạnhCổ đông lớnMua193,100025,00024/02/2011218,100
Nguyễn Xuân MạnhCổ đông lớnMua153,100040,00022/02/2011193,100
Lê Quốc VănCổ đông lớnBán164,0000-45,00024/02/2011119,000
Lê Quốc VănCổ đông lớnBán184,0000-20,00022/02/2011164,000
Nguyễn Thị Hà PhươngCổ đông lớnMua00123,50016/02/2011123,500
Lê Quốc VănCổ đông lớnMua00184,00016/02/2011184,000
12