Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Mã CK : JVC

TênSLCPTỷ lệ (%)
DI Asian Industrial Fund, L.P17,646,06015.7
PYN Fund Elite (Non-UCITS)12,377,06011.0
Vietnam Equity Holding7,072,0416.3
Lê Văn Hướng4,806,5974.3
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam- CTCP4,458,3804.0
Balestrand Limited3,646,9883.2
Vietnam Holding Ltd.2,804,0542.5
Indochina Development Partners L.P2,407,4012.1
Amersham Industries Limited1,873,6521.7
Hồ Bích Ngọc181,6730.2
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company161,6200.1
Phạm Văn Thanh132,8290.1
Nguyễn Phương Hạnh89,6570.1
Đặng Trần Đạt47,4500.0
Nguyễn Văn Dương8890.0
Nguyễn Hữu Điền5000.0
Vũ Thị Hải Ninh5000.0
Nguyễn Hữu Thắng4160.0
Nguyễn Thị Quỳnh Anh3580.0
Đặng Nhị Nương2500.0
Đặng Thập Nương2500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : JVC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua11,452,9300924,13006/02/201812,377,060
Phạm Huyền KhanhPhó TGĐMua17,45030,00030,00018/01/201847,450
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua11,126,3400192,67011/10/201711,319,010
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua9,142,77001,027,73021/09/201710,170,500
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua8,027,89001,114,88015/02/20179,142,770
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua6,855,20001,172,69003/01/20178,027,890
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam- CTCPCổ đông lớnMua3,658,3803,000,000800,00014/12/20164,458,380
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua5,649,03001,206,17001/12/20166,855,200
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua5,540,0600108,97007/10/20165,649,030
Nguyễn Thị Quỳnh AnhPhó GĐBán72,35872,000-72,00013/05/2016358
Amersham Industries LimitedCổ đông lớnBán2,143,6520-270,00026/08/20151,873,652
Amersham Industries LimitedCổ đông lớnBán3,109,8220-253,84021/08/20152,855,982
Amersham Industries LimitedCổ đông lớnBán4,719,2920-550,00005/08/20154,169,292
Amersham Industries LimitedCổ đông lớnBán5,444,2920-200,00003/08/20155,244,292
Vietnam Equity HoldingCổ đông lớnMua5,767,11101,304,93002/07/20157,072,041
Nguyễn Phương HạnhThành viên HĐQT/Phó GĐBán1,889,6571,800,000-1,800,00015/06/201589,657
Vietnam Equity HoldingCổ đông lớnMua5,072,0410695,07022/06/20155,767,111
DC Developing Markets Strategies Public Limited CompanyCổ đông lớnBán289,4800-127,86018/06/2015161,620
Amersham Industries LimitedCổ đông lớnBán5,984,7120-310,00018/06/20155,674,712
Amersham Industries LimitedCổ đông lớnBán6,484,7120-120,00006/02/20156,364,712