Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế - Mã CK : ISG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam3,168,00036.0
Nguyễn Ngọc Minh1,276,23014.5
Nguyễn Tuấn Anh459,6905.2
Trần Viết Điền443,0805.0
Vũ Thị Phương Mai44,9000.5
Trần Thị Cẩm Hà27,2800.3
Vũ Hồng Thanh7,8100.1
Võ Lê Anh Dũng4,9500.1
Lê Văn Đức2,2000.0
Nguyễn Thị Hòa Đào4400.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ISG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Tuấn AnhPhó TGĐMua19,690440,000440,00012/05/2016459,690
Nguyễn Ngọc MinhChủ tịch HĐQTMua836,230440,000440,00012/05/20161,276,230
Trần Viết ĐiềnThành viên HĐQT/TGĐMua3,080440,000440,00012/05/2016443,080
Phí Tiến DũngCổ đông lớnBán968,0000-968,00012/05/20160
Tổng Công ty Hàng Hải Việt NamCổ đông lớnBán4,312,0001,144,000-1,144,00016/02/20163,168,000
Phí Tiến DũngCổ đông lớnMua176,0000792,00004/02/2016968,000
Tổng Công ty Hàng Hải Việt NamCổ đông lớnBán4,488,0001,320,000-176,00019/01/20164,312,000
1