Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO - Mã CK : INC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam1,208,00060.4
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thi và khu Công nghiệp IDICO200,00010.0
Nguyễn Trọng Thạo101,2005.1
Hồ Minh Toàn43,7002.2
Phùng Thị Thơm25,0001.3
Trần Trọng Kim18,0000.9
Mai Quốc Chính16,5000.8
Phan Công Nhân14,0000.7
Lâm An6,0000.3
Phạm Thị Loan6,0000.3
Nguyễn Ngọc Khánh4,0000.2
Vũ Đình Thắng3,0000.2
Tạ Văn Lợi2,0000.1
Đàm Văn Kiên1,0000.1
Hà Lâm Thanh1,0000.1
Trần Thị Ngọc1,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : INC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Cổ đông lớnMua94,20007,00023/03/2017101,200
Phùng Thị ThơmỦy viên HĐQT/Kế toán trưởng/Người CBTTBán40,00015,000021/06/20130
Lâm AnChủ tịch HĐQTBán34,90028,900-28,90004/12/20126,000
Lâm AnChủ tịch HĐQTBán35,00017,500-10013/07/201234,900
1