Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Mã CK : ILS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội16,200,00045.0
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không9,720,00027.0
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall1,710,4004.8
Phùng Thúy Hoa641,7001.8
Phạm Xuân Phương36,9000.1
Ngô Thị Hoàng Yến6,7890.0
Lê Vĩnh Phúc3,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ILS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố WallCổ đông lớnBán1,800,0000-89,60023/03/20181,710,400
1