Công ty Cổ phần Hùng Vương - Mã CK : HVG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dương Ngọc Minh86,880,63639.1
Vietnam Holding Limited5,953,5302.7
Công ty Chứng khoán Sài Gòn5,495,8552.5
Credit Suisse Singapore Branch4,519,0702.0
Lê Nam Thành4,086,6891.8
Quỹ tầm nhìn SSI3,235,5581.5
Lê Kim Phụng1,536,7040.7
Nguyễn Quốc Thái1,482,5330.7
Lô Bằng Giang749,2320.3
Lê Nam Hải694,6330.3
Hà Việt Thắng309,6000.1
Nguyễn Văn Ký252,4680.1
Trần Thanh Giang190,0800.1
Trần Hiếu Hòa166,3280.1
Võ Minh Phương103,4910.0
Huỳnh Tấn Trương66,0300.0
Nguyễn Văn Lâm40,1010.0
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt30,9600.0
Quỹ Đầu tư Thành viên SSI28,9000.0
Vũ Nhân Vương1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HVG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vũ Nhân VươngTrưởng BKSMua0100022/05/20170
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQT/TGĐMua72,200,530300,000300,00001/03/201672,500,530
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQT/TGĐMua71,900,530300,000300,00022/01/201672,200,530
Hà Việt ThắngPhó chủ tịch HĐQTMua142,45037,55037,55009/01/2015180,000
Nguyễn Văn KýThành viên HĐQTBán93,48093,480-93,48002/01/20150
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQTMua50,163,161500,000500,00007/01/201550,663,161
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQTMua44,739,238500,000500,00012/11/201450,163,161
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQTBán44,739,23804,923,92318/11/201450,163,161
Nguyễn Văn KýThành viên HĐQTMua29,70063,78063,78030/10/201493,480
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQTMua44,239,238500,000500,00004/09/201444,739,238
Vietnam Holding LimitedCổ đông lớnBán6,073,6700-120,14009/07/20145,953,530
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQTMua43,939,238300,000300,00004/07/201444,239,238
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnBán7,257,5900-2,500,00027/06/20144,757,590
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnMua11,557,5900200,00025/06/20147,257,590
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnBán11,557,5900-4,500,00025/06/20147,257,590
Dương Ngọc MinhChủ tịch HĐQTMua43,639,238300,000300,00014/05/201443,939,238
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnBán9,595,55007,750,04017/04/201411,557,590
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnBán9,595,5500-5,880,00017/04/201411,557,590
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnMua9,595,550092,00017/04/201411,557,590
Công ty Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnBán6,521,9050-1,026,05007/03/20145,495,855