Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long - Mã CK : HTL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Kiều Diễm3,038,14725.3
Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd.2,946,66424.6
Lã Văn Trường Sơn1,967,01816.4
Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản1,680,00014.0
Aichi Hino Motor Co., Ltd.600,0005.0
Lã Thị Thanh Phương86,2750.7
Nguyễn Thị Hồng Lâm6,0200.1
Phan Thị Thanh Thúy5,9970.0
Phan Thanh Thoại5,0060.0
Đặng Thị Thanh Hiếu1,9700.0
Nguy Kim Thảo4860.0
Vũ Thị Thanh Huyền2750.0
Hồ Thị Hoa300.0
Đinh Văn Tánh200.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HTL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán5,9975,000029/12/20165,997
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán11,2966,290-6,29022/11/20165,006
Aichi Hino Motor Co., Ltd.Cổ đông lớnMua00600,00006/10/2016600,000
Tập đoàn Sumitomo, Nhật BảnCổ đông lớnBán1,920,000240,000-240,00005/10/20161,680,000
Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd.Cổ đông lớnBán3,306,664360,000-360,00006/10/20162,946,664
Lã Thị Thanh PhươngTV HĐQT/Phó GĐ/Phụ trách CBTTBán87,27510,000-1,00020/09/201686,275
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán11,2965,290005/08/201611,296
Lã Thị Thanh PhươngThành viên HĐQT/Phó Giám đốc Điều hành/Phụ trách CBTT/Kế toán trưởng`Bán97,27510,000-10,00004/07/201687,275
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán160,553160,553-105,00004/12/201555,553
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSMua160,43301,00004/08/2015160,553
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán160,433160,433-88004/08/2015160,553
Lã Thị Thanh PhươngPhó Giám đốc Điều hànhBán70,12010,000-5,27027/08/201564,850
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán160,553160,553-12029/06/2015160,433
Phan Thị Thanh ThúyTrưởng BKSBán168,5538,000-8,00026/03/2015160,553
Tập đoàn Sumitomo, Nhật BảnCổ đông lớnBán2,044,443764,443-764,44324/03/20151,280,000
Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd.Cổ đông lớnMua1,808,0000396,44324/03/20152,204,443
Tập đoàn Sumitomo, Nhật BảnCổ đông lớnBán2,044,443764,443-368,00027/02/20151,676,443
Chairatchakarn (Bangkok) Co., Ltd.Cổ đông lớnMua1,440,0000368,00027/02/20151,808,000
Tập đoàn Sumitomo, Nhật BảnCổ đông lớnBán2,044,443764,443003/12/20142,044,443
Lã Thị Thanh PhươngPhó Giám đốc điều hànhBán580,546510,546-510,54627/01/201470,000
12