Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Mã CK : HRT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Viết Hiệp6,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HRT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD