Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc - Mã CK : HPM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Hoàng Phúc1,976,00052.0
Công ty TNHH Y học Cổ truyền Taytang950,00025.0
Phạm Thị Phương152,0004.0
Phạm Thị Thu Hằng82,9002.2
Nguyễn Thị Hạnh75,0002.0
Phạm Đình Trường70,0001.8
Nguyễn Thị Tuyết65,0001.7
Dương Thị Mùi38,0001.0
Nguyễn Bá Vượng35,0000.9
Phạm Mỹ Linh32,0000.8
Đỗ Mạnh Hùng10,0000.3
Lê Thanh Hồng10,0000.3
Đặng Công Đồng2,5000.1
Nguyễn Thị Phương Thúy5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HPM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD