Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - Mã CK : HNG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai488,665,84055.1
Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai50,000,0005.6
Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh31,500,0003.6
Công ty TNHH Cao su Cường Thịnh27,500,0003.1
Nguyễn Thanh Quang23,233,5002.6
Vũ Thị Thúy Hương23,233,5002.6
Nguyễn Mạnh Hùng23,233,0002.6
Võ Trường Sơn1,000,0000.1
Võ Thị Mỹ Hạnh505,0000.1
Nguyễn Quan Anh5,0000.0
Nguyễn Xuân Thắng5,0000.0
Dương Trần Hùng2,0000.0
Nguyễn Thị Hải Yến1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HNG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Võ Thị Mỹ HạnhTV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTTMua505,0001,000,000013/02/2018505,000
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán497,158,3408,500,000-8,492,50025/12/2017488,665,840
Võ Trường SơnTV HĐQTMua500,000500,000500,00008/12/20171,000,000
Võ Thị Mỹ HạnhTV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTTMua5,000500,000500,00024/11/2017505,000
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán520,458,34023,300,000-23,300,00020/06/2017497,158,340
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán540,458,34020,000,000-20,000,00004/05/2017520,458,340
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán540,458,34020,000,000026/05/20170
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán540,458,34020,000,000024/03/2017540,458,340
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán543,084,2002,625,867-2,625,86715/03/2016540,458,333
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia LaiCổ đông lớnBán548,904,2006,000,000-5,820,00004/03/2016543,084,200
Võ Trường SơnTV HĐQTMua0500,000500,00008/03/2016500,000
Võ Thị Mỹ HạnhPhó TGĐ/Phụ trách CBTTBán5,0004,550-4,55024/02/20165,000
Võ Thị Mỹ HạnhPhó TGĐ/Phụ trách CBTTMua5,0004,5504,55024/02/20165,000
1