Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL - Mã CK : HMG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần8,043,15089.4
Lê Như Quỳnh3,3000.0
Đặng Thị Yến1,9000.0
Vũ Khắc Hoàng7000.0
Dương Thị Phương Huyền5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HMG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vũ Khắc HoàngTV HĐQTMua7001,000012/10/2016700
1