Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc - Mã CK : HKB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dương Quang Lư9,546,00018.5
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát535,3701.0
Đỗ Thị Thanh Hiền10,8000.0
Hoàng Thị Minh Hạnh10,8000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HKB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Dương Quang LưChủ tịch HĐQT/TGĐMua9,546,0003,000,000026/09/20179,546,000
Trương Danh HùngTV HĐQT/Phó TGĐMua04,000,000004/07/20170
Đỗ Thái AnhThành viên HĐQT độc lậpMua02,000,000030/06/20170
Trần Minh TuấnTV HĐQTBán2,149,1402,149,140-2,149,14018/10/20160
Trần Minh TuấnTV HĐQTBán5,757,0005,757,000-5,757,00019/10/20160
Trần Minh TuấnTV HĐQTBán6,837,0006,837,000-1,080,00023/09/20165,757,000
Trần Minh TuấnTV HĐQTBán2,149,1402,149,140023/09/20162,149,140
Dương Đức NgọcTGĐBán1,806,0000-1,806,00016/09/20160
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán1,035,3700-500,00030/10/2016535,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán1,380,3700-345,00029/09/20151,035,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán1,550,3700-170,00015/09/20151,380,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán1,715,3700-165,00015/09/20151,550,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán2,070,3700-180,00028/08/20151,890,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán2,270,3700-200,00025/08/20152,070,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán2,470,3700-200,00019/08/20152,270,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán2,670,3700-200,00014/08/20152,470,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán2,870,3700-200,00011/08/20152,670,370
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt CátCổ đông lớnBán1,890,3700-175,00009/09/20151,715,370
Trần Minh TuấnTV HĐQTMua03,000,0002,650,00019/01/20162,650,000
Trần Minh TuấnTV HĐQTMua03,000,000019/01/20160
12