Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An - Mã CK : HHL

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Bất động sản ABC229,7008.4
Hà Thanh Thủy149,4005.4
Chu Minh Tuệ135,0004.9
Hank Huyncho Choi133,2004.8
CTCP Đầu tư TTN Việt Nam130,0004.7
Nguyễn Thị Bích Thủy58,2002.1
Nguyễn Văn Nam50,0001.8
Phạm Văn Tiến49,6301.8
Trần Huy Thông49,0001.8
Nguyễn Duy Khương48,3001.8
Lê Quang Vinh23,9250.9
Nguyễn Hữu Hiếu18,0000.7
Trần Văn Sĩ15,0000.5
Vũ Xuân Mạch3,5960.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HHL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnBán180,0000-50,00019/03/2014130,000
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnBán230,0000-50,00018/03/2014180,000
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnBán300,0000-70,00017/03/2014230,000
Hank Huyncho ChoiCổ đông lớnBán164,4000-31,20017/05/2013133,200
Nguyễn Văn ThanhPhó TGĐMua040,000012/10/20120
Nguyễn Duy KhươngThành viên BKSBán48,30048,300010/08/201248,300
Trác Văn ThanhPhó TGĐMua040,000004/09/20120
Trác Văn ThanhPhó TGĐMua040,000003/07/20120
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnMua300,000500,000004/07/2012300,000
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnBán300,000300,000004/07/2012300,000
Nguyễn Duy KhươngThành viên BKSBán48,30048,300008/06/201248,300
Hà Thị Thanh QúyThành viên BKSBán47,00047,000-47,00024/05/20120
Hank Huyncho ChoiCổ đông lớnBán164,40060,000023/07/20120
Trác Văn ThanhPhó TGĐMua020,000027/04/20120
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnMua229,700100,00070,30027/04/2012300,000
CTCP Đầu tư TTN Việt NamCổ đông lớnBán229,700100,000027/04/2012300,000
Nguyễn Duy KhươngThành viên BKSBán48,30048,300010/04/201248,300
Hà Thị Thanh QúyThành viên BKSMua47,000135,000025/05/20120
CTCP Bất động sản ABCCổ đông lớnBán229,700100,000027/04/20120
CTCP Bất động sản ABCCổ đông lớnMua229,700100,000027/04/20120