Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Mã CK : HHA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Hồ Thăng Tài1,356,04923.0
Phan Thị Thu Hương1,335,72222.7
Bùi Thị Thúy Vân972,80216.5
Nguyễn Thị Hạnh967,17016.4
Công ty Cổ phần Mỹ Phúc746,39412.7
Mai Thành Lâm746,39412.7
Trương Thị Mai Hương285,1604.8
Phan Hưng251,8244.3
Trương Quang Luyến21,5150.4
Nguyễn Ngọc Lan6,5400.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HHA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trương Thị Mai HươngCổ đông lớnMua285,160018,82415/08/2017303,984
Phan Thị Thu HươngCổ đông lớnMua450,7220885,00010/08/20171,335,722
Bùi Thị Thúy VânCổ đông lớnMua240,3980732,40410/08/2017972,802
Tạ Quốc BìnhTV BKSBán732,228732,228-732,22810/08/20170
Bùi Quốc GiangTV HĐQTBán885,000885,000-885,00010/08/20170
Phan Thị Thu HươngCổ đông lớnMua198,8980251,82413/02/2017450,722
Phan HưngTV HĐQTBán251,824251,824017/02/20170
Trương Quang LuyếnChủ tịch HĐQT/TGĐMua108,289500,000004/11/2016108,289
Trương Quang LuyếnChủ tịch HĐQT/TGĐMua0100,000004/11/20160
Bùi Kỳ PhátPhó chủ tịch HĐQTMua363,85528,00028,00029/06/2016391,855
Nguyễn HưngThành viên HĐQTMua61,88055,00055,00029/06/2016116,880
Phan HưngTV HĐQTMua165,89833,00033,00029/06/2016198,898
Tạ Quốc BìnhTV BKSMua00732,22820/10/2015732,228
Bùi Quốc GiangTV HĐQTMua00885,00020/10/2015885,000
Phan Thị Thu HươngCổ đông lớnMua00135,59820/10/2015135,598
Cổ đông lớnMua00251,82420/10/2015251,824
Tổng công ty Giấy Việt NamCổ đông lớnBán2,450,0852,450,085-2,450,08521/10/20150
Bùi Kỳ PhátPhó chủ tịch HĐQTMua0201,000201,00024/06/2015201,000
Hoàng Mạnh ÁnhPhó TGĐMua5,43610,00010,00026/06/201515,436
12