Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT - Mã CK : HFT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Logistic Con Đường Xanh1,475,00014.8
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh990,0009.9
Lê Quỳnh Trang990,0009.9
Nguyễn Huy Dương987,9009.9
Lê Quỳnh Anh980,0009.8
Lương Thị Khánh Ly980,0009.8
Nguyễn Minh Hoàng980,0009.8
Trần Thị Qua980,0009.8
Trần Tuấn Anh980,0009.8
Hoàng Như Hải650,0006.5

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HFT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Logistic Con Đường XanhCổ đông lớnMua990,000485,000485,00022/01/20181,475,000
1