Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế - Mã CK : HEP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế3,060,00051.0
Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế600,00010.0
Nguyễn Hồng Sơn293,4004.9
Dương Thị Huệ257,8004.3
Trần Trung Khánh57,9001.0
Hoàng Trọng Thuận37,1000.6
Trần Hữu Ân27,2000.5
Trần Quốc Khánh16,3000.3
Trương Thị Lan Hương11,9000.2
Phan Thị Trang2,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HEP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD