Công ty Cổ phần Dệt - May Huế - Mã CK : HDM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Dệt May Việt Nam6,389,82463.9
Công ty Dệt may Hà Nội900,0009.0
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường Long893,7498.9
Phạm Gia Định309,5073.1
Nguyễn Bá Quang161,4161.6
Trần Hữu Phong103,1661.0
Công ty TNHH Thương mại Bảo Long70,0000.7
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công30,0000.3
Lê Thị Bích Thủy8,8330.1
Hồ Văn Diện3,9500.0
Nguyễn Văn Phong2,8000.0
Nguyễn Thanh Tý2,7660.0
Hồ Ngọc Lan2,5660.0
Đoàn Tư2,5000.0
Nguyễn Hồng Liên6660.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HDM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Dệt May Thiên An PhúCổ đông lớnMua020,000018/01/20180
Phạm Gia ĐịnhGĐ điều hànhMua154,495165,505155,01214/10/2016309,507
Phạm Gia ĐịnhGĐ điều hànhMua0155,000154,49509/09/2016154,495
Phạm Gia ĐịnhGĐ điều hànhBán215,288215,288-215,58821/06/20160
Phạm Gia ĐịnhGiám đốcBán215,58835,000-30027/04/2015215,288
Phạm Gia ĐịnhGiám đốcBán230,58815,000-15,00004/02/2015215,588
Phạm Gia ĐịnhGiám đốcMua196,25550,00034,33312/03/2014230,588
Phạm Gia ĐịnhGiám đốcMua110,266100,00085,98906/01/2014196,255
1