Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh - Mã CK : HDB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Sovico130,899,22113.3
Phạm Văn Đẩu42,182,9994.3
Nguyễn Thị Phương Thảo35,961,5803.7
Đào Duy Tường26,613,1062.7
Nguyễn Hữu Đặng26,149,5362.7
Lưu Văn Sơn15,044,9041.5
Nguyễn Hữu Thành5,807,0950.6
Lưu Thị Việt Hồng3,270,0000.3
Lưu Đức Khánh2,725,0000.3
Nguyễn Cảnh Sơn300,0000.0
Đào Anh Minh200,0000.0
Đỗ Thị Hồng Dung104,3820.0
Chu Việt Cường100,0000.0
Nguyễn Thị Tích100,0000.0
Phạm Thị Truyền100,0000.0
Trần Tú Thi30,0000.0
Nguyễn Hồng Nga15,0000.0
Nguyễn Thị Phụng2,5400.0
Nguyễn Thị Bích2,1800.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HDB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD