Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Mã CK : HCM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Dragon Capital Markets Limited39,278,81030.3
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh37,500,00028.9
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited8,605,9066.6
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited8,529,7766.6
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)717,4270.6
Johan Nyvene661,6660.5
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng450,4420.3
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited447,9850.3
Phạm Nghiêm Xuân Bắc290,0000.2
Trịnh Hoài Giang273,6650.2
Lê Công Thiện204,1250.2
Lâm Hữu Hồ138,8530.1
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt103,5100.1
Phạm Minh Phương83,1450.1
Phạm Thị Phương Lan57,5000.0
Lê Anh Minh43,9680.0
Nguyễn Thị Thanh Vân28,5650.0
Đỗ Hùng Việt17,9680.0
Võ Văn Châu17,3220.0
Trương Ngọc Quỳnh Tiên13,5000.0
Đoàn Văn Hinh4,6870.0
Đỗ Trí Đức4160.0
Phạm Nghiêm Xuân Bình380.0
Phạm Nghiêm Minh Thảo70.0
Trịnh Hoài Nam60.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
PXP Vietnam Emerging Equity Fund LimitedCổ đông lớnBán8,705,9060-100,00026/02/20188,605,906
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnBán450,442200,000010/08/2017450,442
Phạm Nghiêm Xuân BắcTV HĐQTBán290,000150,000010/08/2017290,000
Phạm Nghiêm Xuân BắcTV HĐQTBán300,00050,000-10,00029/06/2017290,000
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnBán481,672100,000-31,23029/06/2017450,442
Greystanes LimitedCổ đông lớnBán1,907,0170-1,907,01703/01/20170
Phạm Nghiêm Xuân BắcTV HĐQTBán360,000100,000-60,00005/10/2016300,000
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnMua481,672200,000022/04/2016481,672
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnMua451,672200,00030,00031/12/2015481,672
PXP Vietnam Emerging Equity Fund LimitedCổ đông lớnMua8,393,0760136,70008/10/20158,529,776
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnBán651,672200,000-200,00011/09/2015451,672
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnBán651,672100,000007/08/2015651,672
Phạm Nghiêm Xuân BắcThành viên HĐQTBán360,00060,000007/08/2015360,000
Lê Công ThiệnPhó TGĐBán214,125150,000-150,00004/08/201564,125
PXP Vietnam Emerging Equity Fund LimitedCổ đông lớnMua3,234,61004,786,50619/05/20158,021,116
PXP Vietnam Fund LimitedCổ đông lớnBán4,786,5060-4,786,50619/05/20150
PXP Vietnam Emerging Equity Fund LimitedCổ đông lớnMua2,860,7100100,00005/02/20152,961,710
Đỗ Hùng ViệtChủ tịch HĐQTBán117,968100,000-100,00002/10/201417,968
Công ty Cổ phần Cộng HưởngCổ đông lớnBán751,672151,672-100,00012/09/2014651,672
Greystanes LimitedCổ đông lớnMua829,0770250,00011/09/20141,079,077