Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình - Mã CK : HBS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Hải5,000,00015.2
Trịnh Hoài Nam5,000,00015.2
Lê Duy Phúc4,300,00013.0
Phạm Văn Thuấn4,300,00013.0
Nguyễn Hồng Trang3,642,00011.0
Hoàng Minh Đoàn1,577,1904.8
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội1,540,0004.7
Trần Văn Kỳ1,353,0004.1
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội1,250,1003.8
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam792,0002.4
Quản Thị Biên630,0001.9
Đỗ Thị Thúy Ngần11,0000.0
Nguyễn Đức Chung11,0000.0
Nguyễn Thị Loan3,7300.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HBS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị HảiCổ đông lớnMua005,000,00005/02/20185,000,000
Lê Duy PhúcCổ đông lớnMua004,300,00005/02/20184,300,000
Đinh Hữu ThànhCổ đông lớnBán5,000,0000-5,000,00005/02/20180
Nguyễn Đức HàCổ đông lớnBán4,300,0000-4,300,00005/02/20180
Đinh Hữu ThànhCổ đông lớnMua005,000,00002/12/20155,000,000
Nguyễn Hồng TrangCổ đông lớnMua1,410,00002,232,00023/12/20143,642,000
Ngô Quang TrungPhó TGĐBán800,000800,000-800,00023/12/20140
Nguyễn Thị LoanChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,203,7301,200,000-1,200,00023/12/20143,730
Phạm Văn ThuấnCổ đông lớnMua004,300,00018/12/20144,300,000
Nguyễn Đức HàCổ đông lớnMua004,300,00018/12/20144,300,000
Trịnh Hoài NamCổ đông lớnMua005,000,00002/12/20145,000,000
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100018/07/20131,250,100
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100007/06/20131,250,100
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100025/04/20131,250,100
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100019/03/20131,250,100
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100007/02/20131,250,100
Ngô Quang TrungPhó TGĐMua00800,00013/11/2012800,000
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100028/12/20121,250,100
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100023/11/20121,250,100
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà NộiCổ đông lớnBán1,250,1001,250,100017/10/20121,250,100
12