Công ty Cổ phần Rượu Hapro - Mã CK : HAV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội1,800,00054.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội600,00018.2
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long400,00012.1
Nguyễn Bích Thu8500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HAV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD