Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền - Mã CK : HAR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Gia Bảo12,165,68412.0
Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital11,186,00311.0
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư KGB6,967,9106.9
Nguyễn Nhân Bảo5,866,0465.8
Lưu Thanh Vy4,055,8244.0
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)2,823,9802.8
Khấu Thị Xuân Anh5,5580.0
Dương Thùy Linh1,0000.0
Trương Thị Ngọc Yến5540.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HAR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapitalCổ đông lớnMua0011,186,00324/10/201711,186,003
Nguyễn Nhân BảoTV HĐQT/TGĐMua2,742,6283,000,0003,000,00017/10/20175,742,628
Nguyễn Gia BảoChủ tịch HĐQTMua6,727,6005,000,0005,000,00012/09/201711,727,600
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư KGBCổ đông lớnMua1,756,56005,211,35014/08/20176,967,910
Nguyễn Gia BảoPhó Chủ tịch HĐQTMua1,727,6005,000,0005,000,00008/08/20176,727,600
Nguyễn Nhân BảoChủ tịch HĐQT/TGĐBán5,742,6283,000,000-3,000,00012/01/20172,742,628
Nguyễn Gia BảoPhó Chủ tịch HĐQTMua1,227,600500,000500,00010/04/20161,727,600
Nguyễn Nhân BảoChủ tịch HĐQT/TGĐMua4,742,6281,000,0001,000,00006/04/20165,742,628
Lưu Thanh VyCổ đông lớnBán5,025,8240-970,00024/02/20164,055,824
Lưu Thanh VyCổ đông lớnMua4,675,8240350,00023/02/20165,025,824
Nguyễn Gia BảoPhó chủ tịch HĐQTMua512,0001,500,000688,00030/08/20151,200,000
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)Cổ đông lớnBán3,402,9800-1,544,64013/11/20141,858,340
Nguyễn Gia BảoPhó chủ tịch HĐQTBán2,912,0002,400,000-2,400,00022/08/2014512,000
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)Cổ đông lớnMua3,150,9800252,00003/07/20143,402,980
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)Cổ đông lớnMua2,823,9800327,00002/07/20143,150,980
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)Cổ đông lớnMua2,220,9400603,04011/06/20142,823,980
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)Cổ đông lớnMua1,811,8700409,07009/06/20142,220,940
Nguyễn Nhân BảoChủ tịch HĐQT/TGĐMua2,548,0002,000,000888,00024/10/20133,436,000
1