Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Mã CK : HAG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đoàn Nguyên Đức326,730,53335.2
Đoàn Nguyên Đức324,765,53335.0
Credit Suisse (Hong Kong) Limited33,905,3903.7
Deutsche Bank Aktiengesellchaft27,534,5753.0
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF17,448,5241.9
Vietnam Century Fund15,563,1531.7
Jaccar Capital Fund8,694,2000.9
Deustche Bank Trust Company Americas8,058,0100.9
Đoàn Nguyên Thu6,457,4560.7
Wareham Group Ltd.5,206,3100.6
Dragon Capital Vietnam Fund3,707,4000.4
Nguyễn Văn Minh3,370,0570.4
Nguyễn Văn Sự3,351,4920.4
Công ty Chứng khoán Sài Gòn2,783,7500.3
Trà Văn Hàn1,238,5440.1
Võ Trường Sơn803,6540.1
Lê Hùng600,0120.1
Đoàn Nguyên Thịnh488,9340.1
Deutche Asset Management (Asia) Ltd.207,5240.0
Vũ Hữu Điền207,0000.0
Đoàn Thị Nguyên Thảo200,3020.0
Đoàn Thị Nguyên Xuân153,5930.0
Nguyễn Thị Thơm150,3750.0
Đoàn Thị Nguyên Nguyên146,8840.0
Hồ Thị Kim Chi145,1590.0
Lê Văn Rõ119,8400.0
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt118,5000.0
Võ Hồng Nhân69,0720.0
Nguyễn Thị Huyền63,1400.0
Nguyễn Xuân Thắng30,5980.0
Phan Thanh Thủ29,4260.0
Đoàn Nguyên Ngôn20,5980.0
Nguyễn Văn Tốn17,8340.0
Trương Thị Kim Ánh15,7200.0
Đoàn Thị Nguyên Vinh14,7120.0
Phan Thanh Phong14,5050.0
Nguyễn Thị Huỳnh Lê7,6400.0
Dương Hoàng Bắc2230.0
Đoàn Nguyên Thu60.0
Nguyễn Tấn Hải50.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HAG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hồ Thị Kim ChiPhó TGĐMua145,1591,000,000013/02/2018145,159
Đoàn Nguyên ĐứcChủ tịch HĐQTBán347,765,53323,000,000-23,000,00020/11/2017324,765,533
Hồ Thị Kim ChiKế toán trưởng/Phó TGĐBán30,68030,680-30,68022/03/20160
Hồ Thị Kim ChiKế toán trưởng/Phó TGĐMua030,68030,68022/03/201630,680
Võ Trường SơnThành viên HĐQT/TGĐMua603,654200,000200,00014/09/2015803,654
Credit Suisse (Hong Kong) LimitedCổ đông lớnBán48,405,3900-14,500,00004/09/201533,905,390
Credit Suisse (Hong Kong) LimitedCổ đông lớnBán56,580,3900-5,075,00023/07/201551,505,390
Credit Suisse (Hong Kong) LimitedCổ đông lớnBán64,600,3900-4,350,00021/07/201560,250,390
Credit Suisse (Hong Kong) LimitedCổ đông lớnBán72,080,3900-2,000,00009/07/201570,080,390
Credit Suisse (Hong Kong) LimitedCổ đông lớnBán80,080,3900-3,000,00006/07/201577,080,390
Đoàn Nguyên ThuThành viên HĐQT/Phó TGĐMua07,6407,64025/05/20157,640
Đoàn Nguyên ĐứcChủ tịch HĐQTMua342,765,5335,000,0005,000,00001/06/2015347,765,533
Nguyễn Xuân ThắngPhó TGĐMua20,59810,00010,00021/04/201530,598
Nguyễn Văn SựThành viên HĐQT/TGĐBán29,42629,426-29,42620/01/20150
Nguyễn Văn SựThành viên HĐQT/TGĐBán5,1175,117-5,11730/10/20140
Nguyễn Văn SựThành viên HĐQT/TGĐBán181,627162,900-162,90026/03/201418,727
Vietnam Property Fund Ltd.Cổ đông lớnBán4,196,2264,196,226-4,196,22617/03/20140
Vũ Hữu ĐiềnThành viên HĐQTMua0300,000011/12/20130
Deutsche Bank AktiengesellchaftCổ đông lớnBán4,147,5750-3,940,05129/11/2013207,524
Deustche Bank Trust Company AmericasCổ đông lớnBán8,472,0470-264,03629/11/20138,208,011