Công ty Cổ phần GTNFOODS - Mã CK : GTN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại Dương70,047,88028.0
TAEL Two Partners Ltd.55,000,00022.0
PENM IV Germany GmbH & Co.KG14,999,9906.0
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch5,337,8002.1
Michael Louis Rosen3,650,0001.5
UBS AG London Branch3,600,0001.4
Dương Thị Hồng Hạnh3,200,0001.3
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam2,528,6811.0
Nguyễn Văn Tuấn1,260,0000.5
Trần Việt Thắng524,7000.2
Chew Mei Ying100,0000.0
La Mạnh Tiến100,0000.0
Nghiêm Văn Thắng100,0000.0
Nguyễn Hồng Anh100,0000.0
Phạm Duy Cường100,0000.0
Tạ Văn Quyền100,0000.0
Ngô Hồng Thái50,0000.0
Nguyễn Trần Quang50,0000.0
Pan Mun Kit50,0000.0
Hoàng Mạnh Cường10,0000.0
Phạm Thị Thủy60.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : GTN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
La Mạnh TiếnTV HĐQTMua100,000100,000029/04/20180
Michael Louis RosenTV HĐQT/TGĐBán7,150,0003,500,000-3,500,00021/03/20183,650,000
Nguyễn Hồng AnhTV HĐQTMua100,000200,000017/04/20180
Tạ Văn QuyềnChủ tịch HĐQTMua100,000100,000012/04/20180
Trần Việt ThắngTrưởng BKSBán349,8900-8,39001/03/2018341,500
Nguyễn Văn MinhGĐ Tài chínhMua0100,000009/03/20180
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại DươngCổ đông lớnMua68,341,8203,974,2201,706,06019/12/201770,047,880
Trần Việt ThắngTrưởng BKSMua489,100250,00035,60025/11/2017524,700
Trần Việt ThắngTrưởng BKSMua229,100600,000260,00021/10/2017489,100
Trần Việt ThắngTrưởng BKSBán787,896400,000-400,00022/09/2017387,896
Trần Việt ThắngTrưởng BKSBán235,9000-6,80024/07/2017229,100
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại DươngCổ đông lớnMua62,316,04006,025,78005/05/201768,341,820
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại DươngCổ đông lớnMua67,380,7700259,20026/04/201767,639,970
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại DươngCổ đông lớnMua64,937,9900392,85012/04/201765,330,840
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại DươngCổ đông lớnMua62,316,0400329,12031/03/201762,645,160
Trần Việt ThắngTrưởng BKSBán987,896200,000-200,00028/03/2017787,896
Trần Việt ThắngTrưởng BKSMua161,900150,00074,00025/01/2017235,900
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại DươngCổ đông lớnMua34,900,000026,000,00016/11/201660,900,000
PENM IV Germany GmbH & Co.KGCổ đông lớnMua0014,999,99015/11/201614,999,990
Trần Việt ThắngTrưởng BKSMua100,700200,00061,20017/12/2016161,900