Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC - Mã CK : FLC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trịnh Văn Quyết150,436,25721.2
Công ty TNHH Đào tạo Goft VPGA35,000,0004.9
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital24,973,0003.5
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco18,536,8802.6
CTCP Đầu tư Fujikaen Việt Nam16,100,0002.3
Hồ Thị Hiền15,000,0002.1
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF13,115,2221.8
Nguyễn Hải Châu10,541,4001.5
CTCP Đầu tư Tài chính Ninh Bắc5,200,0000.7
Nguyễn Văn Mạnh2,532,9500.4
Doãn Văn Phương1,337,2800.2
Nguyễn Thị Huyền Trang811,5000.1
Trịnh Văn Đại800,0000.1
Trịnh Thị Thanh Huyền731,2000.1
Lê Đình Vinh100,0000.0
Nguyễn Tiến Đức86,4000.0
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt81,8000.0
Lê Thành Vinh41,6620.0
Hương Trần Kiều Dung27,7750.0
Trần Thị My Lan27,7750.0
Nguyễn Tiến Dũng6,9430.0
Nguyễn Thanh Bình20.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : FLC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTBán155,187,1500-57,000,00024/10/201798,187,150
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua98,187,15037,000,00037,000,00018/12/2017135,187,150
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua144,187,15011,000,00011,000,00013/10/2017155,187,150
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua124,187,15020,000,00020,000,00022/08/2017144,187,150
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua114,187,15010,000,00010,000,00027/04/2017124,187,150
Nguyễn Tiến DũngTrưởng BKSBán30,64030,640-30,64023/02/20170
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua108,859,56050,210,0005,327,59008/12/2016114,187,150
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua93,069,56030,000,00015,790,00025/10/2016108,859,560
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu VietexcoCổ đông lớnBán35,000,0000-16,463,12015/01/201618,536,880
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán28,557,7120-2,576,99021/06/201625,980,722
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua26,388,35202,290,68022/03/201628,679,032
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán26,664,5520-331,44024/02/201626,333,112
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua63,007,6486,500,0006,500,00015/01/201669,507,648
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán34,884,7820-6,562,48023/12/201528,322,302
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán37,219,8620-206,10002/12/201537,013,762
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua37,013,1520206,76029/10/201537,219,912
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán37,145,1920-270,64001/09/201536,874,552
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu VietexcoCổ đông lớnBán42,000,0000-7,000,00003/07/201535,000,000
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua37,034,5820134,24003/07/201537,168,822
Trịnh Văn QuyếtChủ tịch HĐQTMua38,007,64825,000,00025,000,00030/06/201563,007,648